Cyflwyno a chymhwyso peiriant ffrwydro ergyd math cludo rholer

Cyflwyno a chymhwyso peiriant ffrwydro ergyd pasio rholer

Mae peiriant ffrwydro ergydion yn fath o dechnoleg trin i chwythu tywod dur a dur wedi'i saethu ar wyneb gwrthrych materol gyda chyflymder uchel gan beiriant ffrwydro ergyd. O'i gymharu â thechnolegau trin wyneb eraill, mae'n gyflymach, yn fwy effeithlon, a gall gadw neu ddyrnu'n rhannol y broses gastio.

Gwnaeth cwmnïau Americanaidd beiriant ffrwydro ergyd cyntaf y byd yn y 1930au. Dechreuodd cynhyrchu offer ffrwydro ergydion Tsieina yn y 1950au, gan gopïo technoleg yr hen Undeb Sofietaidd yn bennaf.

Gellir defnyddio peiriannau ffrwydro ergydion hefyd i gael gwared â burrs, graddfeydd a rhwd a allai effeithio ar gyfanrwydd, ymddangosiad, neu ddiffiniad rhannau gwrthrych. Gall y peiriant ffrwydro ergyd hefyd dynnu halogion o arwyneb sydd wedi'i orchuddio'n rhannol a darparu proffil arwyneb sy'n cynyddu adlyniad y cotio i gryfhau'r darn gwaith.

Peiriant ffrwydro ergyd rholer pasio

Mae peiriant ffrwydro ergyd yn wahanol i beiriant peening ergyd yn yr ystyr ei fod yn cael ei ddefnyddio i leihau bywyd blinder y rhan i gynyddu gwahanol straen ar yr wyneb, i gynyddu cryfder y rhan, neu i atal fretting.

Ystod y cais

Glanhau wyneb

Defnyddir offer ffrwydro ergydion gyntaf yn y diwydiant castio i gael gwared ar groen tywod ac ocsid wyneb dur bwrw a haearn bwrw.

Rhaid saethu bron pob cast dur, castiau llwyd, darnau dur hydrin, darnau haearn hydwyth ac ati. Mae hyn nid yn unig i gael gwared ar y croen ocsid a'r tywod ar yr wyneb castio, ond hefyd yn broses baratoi anhepgor cyn bwrw archwiliad ansawdd. Er enghraifft, cyn yr archwiliad annistrywiol o gasin tyrbinau nwy mawr, rhaid glanhau ffrwydro ergydion yn llym er mwyn sicrhau dibynadwyedd canlyniadau'r arolygiad.

Mewn cynhyrchu castio cyffredinol, mae glanhau ffrwydro ergydion yn broses hanfodol i ddod o hyd i'r diffygion arwyneb fel pores isgroenol, tyllau slag, tywod, inswleiddio oer, plicio ac ati.

Glanhau arwyneb castiau metel anfferrus, fel aloi alwminiwm ac aloi copr, yn ogystal â chael gwared ar groen ocsid a chanfod diffygion arwyneb castiau, y prif bwrpas yw ffrwydro ergyd i gael gwared â burrs o gastiau marw a sicrhau ansawdd yr arwyneb ag arwyddocâd addurno , er mwyn sicrhau canlyniadau cynhwysfawr. Mewn cynhyrchu haearn a dur metelegol, mae ffrwydro ergyd neu biclo yn broses fecanyddol neu gemegol ar gyfer tynnu croen ffosfforws er mwyn sicrhau cynhyrchiant uchel wrth gynhyrchu màs o ddur.

Wrth gynhyrchu dalen ddur silicon, taflen ddur gwrthstaen a phlatiau a stribedi dur aloi eraill, rhaid cynnal ffrwydro saethu neu driniaeth piclo ar ôl anelio yn y broses rolio oer i sicrhau garwedd arwyneb a chywirdeb trwch platiau dur rholio oer.

Arteffactau i gryfhau

Yn ôl y theori cryfder metel modern, cynyddu dwysedd y dadleoli y tu mewn i'r metel yw'r prif gyfeiriad i wella cryfder y metel.

Profwyd bod ffrwydro ergydion yn dechneg effeithiol i gynyddu strwythur dadleoli. Mae hyn o arwyddocâd mawr i rai rhannau metel na ellir eu caledu gan newid cyfnod (fel caledu martensite) neu sydd angen eu cryfhau ymhellach ar sail caledu newid cyfnod.

Mae angen ansawdd ysgafn ar hedfan, diwydiant awyrofod, ceir, tractor a rhannau eraill, ond mae'r gofynion dibynadwyedd yn mynd yn uwch ac yn uwch, y mesur technolegol pwysig yw defnyddio technoleg ffrwydro ergydion i wella cryfder a chryfder blinder cydrannau.


Amser post: Gorff-18-2020